Llicència de Navegació (LN)

Preu 80€+Certificat mèdic

Aquesta llicència, anomenada abans Titulín,  permet governar motos nàutiques amb la potència adequada segons el fabricant (nova regulació segons el RD 238/2019) i podran ser utilitzades pel remolc d’esquiadors nàutics o artefactes flotants d’us esportiu o d’esbarjo,  i tanmateix,  permeten governar embarcacions d’esbarjo de fins a 6 m d’eslora a vela o motor (amb una potència de motor adequada a les mateixes), fins a 2 milles nàutiques  de distància (3.7 km) en qualsevol direcció, des de qualsevol port, marina o lloc de recer, sempre amb llum diürna.

El curs per obtenir la Llicència de Navegació té una durada de 6h, 2 de tipus teòric i 4 de tipus pràctic. Per al seu millor aprofitament, hom facilita als alumnes un manual didàctic amb suficient antelació.

Tota la formació es porta a terme a bord d’una embarcació.  En fase pràctica: preparatius abans de fer-se a la mar, material de seguretat, etc.  nocions bàsiques d’atracada i desatracada, així com l’orientació a la mar, manteniments de rumbs i càlcul de distàncies, consum de combustible, manteniment, etc. Tot això es fa amb especificitat dels diferents tipus d’embarcacions que el patró podrà governar (motos, llanxes, velers, etc).

El mateix dia del curs,  rebràs el títol si has aportat el certificat médic

Calendari dels cursos