Llicència de Navegació (LN)

Preu 69€+Certificat mèdic
80€ 2 persones per reserves fetes fins 29-2. A partir 1-3 120€ 2 persones

Aquesta llicència, anomenada abans Titulín,  permet governar motos nàutiques amb la potència adequada segons el fabricant (nova regulació segons el RD 238/2019) i podran ser utilitzades pel remolc d’esquiadors nàutics o artefactes flotants d’us esportiu o d’esbarjo,  i tanmateix,  permeten governar embarcacions d’esbarjo de fins a 6 m d’eslora a vela o motor (amb una potència de motor adequada a les mateixes), fins a 2 milles nàutiques  de distància (3.7 km) en qualsevol direcció, des de qualsevol port, marina o lloc de recer, sempre amb llum diürna.

El curs per obtenir la Llicència de Navegació té una durada de 6h, 2 de tipus teòric i 4 de tipus pràctic. Per al seu millor aprofitament, hom facilita als alumnes un manual didàctic amb suficient antelació. Normalment, realitzem un curs els primers dissabtes de cada mes, entre les 9 i les 15 h.

Tota la formació es porta a terme a bord d’una embarcació. La part teòrica s’inicia amb la projecció d’un vídeo explicatiu sobre seguretat, desenvolupant-se a continuació la resta de continguts teòrics establerts al programa, contrastant la teoria amb la realitat a bord de la embarcació. Després d’una pausa breu, s’inicia la fase pràctica: preparatius abans de fer-se a la mar, material de seguretat, etc. En aquesta fase del curs s’ensenya als alumnes les nocions bàsiques d’atracada i desatracada, així com l’orientació a la mar, manteniments de rumbs i càlcul de distàncies, consum de combustible, manteniment, etc. Tot això es fa amb especificitat dels diferents tipus d’embarcacions que el patró podrà governar (motos, llanxes, velers, etc).

Un cop realitzar el curs, des de BEN ens encarreguem de tota la tramitació i enviament dels títols als interessats.

Calendari Cursos