PRÀCTIQUES DE PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO A MOTOR I RADIO .

Motor:16 hores en total, distribuídes en sesions de 4 hores. Cadescuna  conté una Unitat diferent d’acord amb el programa establert.
Radio:8 horas utilitzant  simuladors homologats per la Facultat de Nàutica de Barcelona i l’us práctic dels equipsr reals a bord d’una embarcació d’esbarjo.

Per obtenir el titol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PEER a motor), cal realitzar 16 hores de pràctiques. Les hem distribuit en 4 unitats:

Unidad 1: Navegació.En aquesta pràctica prepararem la navegació desde Port Masnou a Port Barcelona, calcularem els rumbs, la distància i els temps d’ acord amb la previsió meteorològica i la carta de navegació. Els alumnes pilotarán el barco al rumb d’agulla  calculat,  amb especial atenció al tráfic, a les marques d’aproximació i de l’interior dels ports.

Unidad 2: Seguretat, motors i manterniment general de la embarcació. S’apren el funcionament de  tots els equips de seguretat necessàris, la seva ubicació i manteniment etc.  Tanmateix, s’analitza el funcionament bàsic dels motors marins (benzina o diesel, forabordes o intrabordes), la seva eficient utilització (consum, velocitat de seguretat, autonomía, arrancada, velocitat de creuer etc.) i les parts i sistemes que demanen més atenció. Per ultim, es fa un repas a la consevació i manteniment del cas, apoarells etc. de la embarcació.

Unidad 3: Persona a l’aigüa i fondeig. En aquesta unitat es practiquen les diferents maniobres per la recollida de la persona a l’aigua. Aixi com el fondeig de la embarcació previa elecció dels llocs més aconsellables segons les condicions de mar i de vent i de les observacions de la carta i previsions meteorologiques.

Unidad 4: Maniobra y amarre: L’alumne practica la maniobra de la embarcació (en marxa avant, enrerra, ciabogar etc.), aixi com les diferents maneres d’amarrar el vaixell (de puntes, abarloat, amb vent lateral, de proa, de popa etc.) Es repasen tanmateix els diferents nusos i caps mes usuals.

En el seu conjunt, aquestes unitats son un complement ideal per el millor enteiment de la formació teòrica i seràn de gran ajuda per la experiència nautica de l’alumne.

Les pràctiques de radio, permetran a l’alumne el coneixement i us de les tecnologies i protocols de comunicacions a bord de les embarcacions d’esbarjo.

Calendari dels cursos