PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO A MOTOR

PREU 350 €

Amb el tìtol PEER podem governar motos n’autiques dins els limits tècnics de les mateixes, i embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 15 metres d’eslora, dins d’una zona compresa entre la costa i una linia paral.lela a la mateixa, amb traç fins a les 12 milles d’aquesta (22.2 km). Tanmateix entre les Illes dins el arxipièlag Balear i Canari. Cal fer un minim de 16 hores de pràctiques a motor i 8 hores de radio-comunicacions, amb un coneixement teòric, acreditat amb la superació d’un exàmen teòric. Per superar aquest exàmen, oferim un material didàctic al nostre campus, aixi com un curs en directa per video-conferència en horaris de tarda, mitjançant el qual, l’alumne obté els coneixements necessàris per superar l’esmentat examen teóric. Amb la formalització de la reseva, facil.litem l’accés al “Campus” per que es puguin realitzar els tes i accedir-hi als manuals i videos explicatius. Tanmateix es facil.lita tot el material per trevallar les cartes de navegació (transportador d’angles, escaire etc.) Sempre amb una linia de whatsapp oberta per qualsevol consulta del temari. Des de BEN facil.litem la tramitació per la presentació a l’examen i obtenció del titol, previ pagament de les taxes (el cost de les quals no es inclos  en el preu del curs).

Calendari dels cursos