Patró de Navegació Bàsica (PNB)

Preu 250+Certificat mèdic +taxes

Aquest títol permet governar motos nàutiques, dins dels seus límits tècnics, i embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 8 metres d’eslora a una distància de fins a 5 milles nàutiques en qualsevol direcció, des d’un port, marina o lloc de recer, tant de dia com de nit. Cal realitzar un mínim de 8 hores pràctiques de navegació i la superació d’un examen teòric a més d’un breu curs de ràdio comunicacions.

Per superar l’examen teòric oferim un material didàctic (manual), així com un curs per vídeo-conferència de 9 hores de duració, mitjançant el qual l’alumne obté els coneixements necessaris per a la seva memorització, amb vistes a superar l’examen teòric. Facilitem a més, tests i apps per practicar el tipus d’examen i una línia de whatsapp oberta permanentment per a qualsevol consulta del temari.

Abans, durant o després, s’hi poden realitzar les pràctiques obligatòries, encara que és molt recomanable fer-les abans de l’examen, donat que ens ajudaran a la comprensió i memorització dels termes i conceptes del temari de l’examen teòric.

Des de BEN ens encarreguem de tota la tramitació, des de la inscripció a l’examen, fins a l’aconseguiment del títol.

Calendari dels cursos