Passatge Sistres Local A ó Port El Masnou amarre 817
El Masnou, 08320, Barcelona

T: 935556855 / M: 609370127
info@barcelonaescuelanautica.com