ABREVIATURAS CARTA: DISPOSITIVOS SEPARACIÓN TRÁFICO